Ga direct naar de inhoud.

Privacyverklaring EdenParks

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met EdenParks – Bovendijk 29 – 2295 RV Kwintsheul - Nederland.

EdenParks respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over onze voortgang. EdenParks zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order.

Van wie verwerkt EdenParks de persoonsgegevens?

EdenParks verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie EdenParks (in)direct een relatie heeft gehad, momenteel heeft, of wil krijgen. Bijvoorbeeld:

 • Klanten en hun medewerkers;
 • Personen van bedrijven die interesse tonen in onze producten;
 • Leveranciers en hun medewerkers.

Voor welke doeleinden verwerkt EdenParks uw persoonsgegevens?

•               Om een zakelijke relatie met u te kunnen aangaan en onderhouden

Zonder persoonsgegevens van u op te slaan, kunnen wij u geen producten leveren en facturen sturen, of goederen afnemen en facturen betalen.

•               Wettelijke verplichting/Archiefdoeleinden

Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens op te slaan ter ondersteuning van bijvoorbeeld de belastingdienst.

•               Voor het sturen van serviceberichten

Wij versturen zowel digitaal als per post serviceberichten (bijvoorbeeld voor onderhoud, wijzigingen in contactpersonen of -gegevens).

•               Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij versturen incidenteel nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich eenvoudig afmelden door op de afmeldlink te klikken, die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Welke persoonsgegevens verwerkt EdenParks?

•               Voornaam, tussenvoegsel, achternaam - om u te kunnen identificeren en om te personaliseren, d.w.z. u correct aan te kunnen spreken.

•               Uw (bij voorkeur zakelijk) e-mail adres - zodat wij op een efficiënte wijze met u kunnen communiceren

•               Bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land  - om de zakelijke relatie met u juist te kunnen identificeren (bedrijf en vestiging).

•               Taalvoorkeur (NE, DE, EN) - zodat wij u in een voor u begrijpelijke taal kunnen contacteren.

EdenParks heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van mensen jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edenparks.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe gaat EdenParks met uw persoonsgegevens om?

EdenParks zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor uw order. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Binnen EdenParks kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben in het kader van de bovenvermelde activiteiten.

Uw rechten als betrokkene

 • Informatie/inzage en rectificatie - u kunt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken en deze laten corrigeren of aanvullen;
 • Beperking : Wanneer wij naar uw mening sommige persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken (afhankelijk weer van administratieve en/of wettelijke uitzonderingen);
 • Vergetelheid - u kunt al uw persoonsgegevens permanent laten verwijderen. In sommige gevallen kan EdenParks hier niet direct aan voldoen, bijvoorbeeld vanwege administratieve (openstaande facturen ed.) of wettelijke redenen;
 • Bezwaar/verzet : Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist gebruiken, dan kunt u dat aan ons aangeven (bijvoorbeeld afmelden van de nieuwsbrief);
 • Bewaartermijn: Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • Overdraagbaarheid: U kunt uw persoonsgegevens opvragen om ze aan andere partijen over te dragen.

EdenParks gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

 • Als u een klant van ons bent, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw project uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze klanten helpen ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EdenParks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@edenparks.eu onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. EdenParks gebruikt cookies om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, zonder dat ze de privacy van de bezoeker schenden. U kunt uw browser zo instellen dat u bij EdenParks geen cookies ontvangt.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van EdenParks, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling of heeft u een vraag of klacht ten aanzien van uw gegevens, dan zien wij die graag tegemoet op info@edenparks.eu.